Európska noc výskumníkov 2017 v ŽILINE

V priestoroch nákupného centra Aupark Žilina ste mohli vidieť 26 vedeckých stánkov a prezentácií Žilinskej univerzity (University of Žilina), Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (Jessenius Faculty of Medicine), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Nitry (SPU Nitra - Zelená univerzita, ale predstavili sa aj VÚTCH-CHEMITEX, Slovenský Červený kríž (Slovenský Červený kríž - Spolu pomôžeme) a niekoľko neziskových organizácii podporujúcich vedecké záujmy mládeže. Prezentácie vedcov z prítomných stánkov ste mohli vidieť aj na pódiu, kde sa konali aj krátke prednášky a v rámci projektu inovujme.sk vystúpil youtuber Asimister. Okrem hlavného odborného partnera Žilinskej univerzity v Žiline sa organizačne na realizácii Európskej noci výskumníkov v Žiline podieľajli študenti Evanjelického gymnázia v Martine. Za video zachytávajúce skvelú atmosféru počas festivalu ďakujeme nášmu odbornému partnerovi - Žilinskej univerzite v Žiline.