Atrium Optima

Atrium Optima

27.9.2019, piatok, 9:00 - 21:00, vstup voľný

Slávnostné otvorenie festivalu sa bude konať o 10:00 v prítomnosti organizátorov a partnerov podujatia.

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima uvidíte stánky a prezentácie z univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. 
V poobedných hodiných sa predstavia vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímvých témach v priestoroch kinosály CINEMAX.