Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

27.9. 2019

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča / www.msslevoca.sk

27.9.2019 od 15:00 h

  • popoludnie s odborníkom. MUDr. Petrom Hladkým, vedúcim lekárom Sanatória Helios v Košiciach, centra asistovanej reprodukcie

Fotografie zo sprievodného podujatia nájdete na tomto odkaze.