Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany

Aj tento rok sa Európska noc výskumníkov uskutočnila aj v Elektrárni Piešťany, kde sme už po štvrtýkrát počas týždňa vedy a techniky  predstavili žiakom základných škôl z Trnavského kraja zaujímavé aktivity a vedecké prezentácie. Tento rok sa mohli opäť naučiť veľa nového a tiež si na vlastnej koži vyskúšať, aké je to byť výskumníkom. ENV sa v Elektrárni Piešťany uskutočníila 5. novembra 2019.

Programový blok začal prednáškou a po prednáške sa žiaci zabavili edukatívnym spôsobom prostredníctvom jednoduchých pokusov s tekuým dusíkom, elektomagnetickým vláčikom či svetlom. 

Prezentácia:

Ako malé molekuly tvoria veľké technológie?

Zita Tokárová Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Interaktívne ukážky:

Ako môžeme využiť elektromagnetizmus v praxi?

Michal Skarba a Veronika Malovcová, Ústav výskumu progresívnych technológií, Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave

Zúčastnené školy:

Cirkevná spojená škola, Piešťany

ZŠ Nitrianska Blatnica

ZŠ Zavar

Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom

Fotografie z podujatia nájdete na tomto odkaze