Hvezdáreň Medzev

Hvezdáreň Medzev

26.9. - 27.9.2019

Pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. 
Hvezdáreň a planetárium Medzev /Štóska 174, 044 25 Medzev/ www.kcubar.sk

26.9.2019 od 9:00 h do 18:00 h

  • 10:00 - 12:00 prednáška s besedou p. Michala Vojsoviča (NE)VEĽKÝ KROK PRE ČLOVEKA
  • Fyzika nízkych teplôt - Hmlová komora, pokusy so suchým ľadom
  • Pokusy, experimenty, vedecká hračka, výstav v prípade priaznivého počasia pozorovanie Slnka

27.9.2019 od 09:00 h do 17:00 h

  • Kúzelná fyzika p. Figura od 10:00 do 12:00 
  • Prednáška s besedou p. Michala Vojsoviča (NE)VEĽKÝ KROK PRE ČLOVEKA od 14:00 do 16:00
  • Fyzika nízkych teplôt - Hmlová komora, pokusy so suchým ľadom
  • Pokusy, experimenty, vedecká hračka, výstav v prípade priaznivého počasia pozorovanie Slnka

Zmena programu vyhradená! Vstupné: 1 kultúrny poukaz na žiaka; mimo škôl 1 € na osobu