Sprievodná lokalita: Hvezdáreň Medzev

Sprievodná lokalita: Hvezdáreň Medzev

Pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. 

Hvezdáreň a planetárium Medzev /Štóska 174, 044 25 Medzev/ www.kcubar.sk