Progam Europa SC

Európska noc výskumníkov 2019 v Europa Shopping Centre Banská Bystrica
27.9.2019, 9:00 - 21:00, vstup voľný

Motto: “Život ako ho (ne)poznáme”

Program:

 • 10:00 - Oficiálne otvorenie festivalu vedy Noc výskumníkov 2019

 • 10:40 - Súťaže pre deti a cesta podujatím s moderátorom Richardom Vrablecom

 • 11:10 - Diskusia o projekte inovujme.sk, módna prehliadka prác odboru odevného dizajnu SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici

 • 12:10 - Súťaže pre deti a cesta podujatím s moderátorom Richardom Vrablecom                                                                                                                                                                             

 • 12:40 - Rozumieš počítaču lepšie ako on Tebe? – Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky UMB  
 • 13:10 - Diskusia s včelárom o včelých úľoch a hmyzích domčekoch popri rýchlostnej ceste R1 Pribina 

                       GRANVIA

 • 13:40 - Modrotlač v modernom odievaní – módna prehliadka odevov vytvorených technikou modrotlače

                       krúžok Kremík pri ZŠ s MŠ Badín

 • 14:10 - Súťaže pre deti organizované športovcami z UMB – Katedry telesnej výchovy a športu
 • 14:40 - Vystúpenie Tanečnej školy Janette Fáberovej

 • 15:15 - Diskusia o projekte inovujme.sk, módna prehliadka prác odboru odevného dizajnu SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici

 • 15:50 - Súťaže pre deti a cesta podujatím s moderátorom Richardom Vrablecom

 • 16:20 - Pomôž odhaliť hejterov na webe 

              Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

 • 16:50 - Súťaže pre deti a cesta podujatím s moderátorom Richardom Vrablecom

 • 17:20 - Súťaže pre deti a cesta podujatím s moderátorom Richardom Vrablecom
 • 17:50 - Modrotlač v modernom odievaní – módna prehliadka odevov vytvorených technikou modrotlače

                       krúžok Kremík pri ZŠ s MŠ Badín

 • 18:20 - Súťaže pre deti a cesta podujatím s moderátorom Richardom Vrablecom
 • 19:00 - Vystúpenie Univerzitného komorného orchestra Mladosť pri Katedre hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

                       ukončenie moderovaného programu