Čo živé sa skrýva...

Čo živé sa skrýva v našich riekach a jazerách?

  • Téma: Biológia
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prezentuje: Technická univerzita vo Zvolene
  • Prednášajúci:Vladimíra Dekanová
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 09:30

Čo živé sa skrýva v našich riekach a jazerách?

Informácie

Obsah prednášky:

Tematickým zameraním prednášky bude hydrobiológia, konkrétne vodný hmyz v riekach a jazerách. Prvá časť prednášky sa bude venovať tomu, aké druhy môžeme nájsť na lokalitách, tvorbe dĺžkovo-hmotnostných vzťahov niektorých druhov hmyzu a ako vyzerá terénna a laboratórna práca. Dáta o dĺžke a hmotnosti druhov sú veľmi dôležité, pretože tvoria základ pre ďalšie štúdium daného ekosystému. Druhá časť prednášky sa bude venovať výskumu ekosystémových procesov v jazerách cez proces rozkladu listov. Ako prebieha tento proces a ako k nemu prispieva vodný hmyz. Cieľom tohto výskumu je objasniť vzťah medzi diverzitou vodného hmyzu a ekosystémovými procesmi, pretože tento vzťah je pomerne neznámi pre väčšinu ekosystémov.

Profil prednášajúceho:

Vladimíra je študentka doktorandského stupňa štúdia ekológie na Fakulte ekológie a environmentalistky na Technickej univerzite vo Zvolene, ktorá sa venuje hydrobiológii, konkrétne vodnému hmyzu.

Prednáška je určená pre: Žiaci 1. stupňa ZŠ, Žiaci 2. stupňa ZŠ, Študenti SŠ, Dospelé laické publikum