Rádioaktivita oko...

Rádioaktivita okolo nás

  • Téma: Rádioaktivita
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prezentuje: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
  • Prednášajúci:Ing. Miroslav Vanek, PhD
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 10:30

Rádioaktivita okolo nás

Informácie

Obsah prednášky:

Na prednáške sa účastníci dozvedia kde sa v bežnom živote môžu stretnúť s rádioaktivitou. Súčasťou prezentácie je aj interaktívny obrazový kvíz a ukážka meracích prístrojov na meranie rádioaktivity. V závere prednášky sa možno podarí odmerať rádioaktivita vzduchu pomocou nafukovacieho balónika.

Profil prednášajúceho:

Odborný asistent so zameraním na rádioekológiu. Na Technickej univerzite vo Zvolene vyučuje predmet Rádioenvironmentalistika, na ktorom sa študenti oboznámia so základmi problematiky rádioaktivity v životnom prostredí.

Prednáška je určená pre: Žiaci 1. stupňa ZŠ, Žiaci 2. stupňa ZŠ