Dejiny diplomatic...

Dejiny diplomatického protokolu

  • Téma: Diplomacia
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prezentuje: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB
  • Prednášajúci:PhDr. Mária Holubová, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 09:30

Dejiny diplomatického protokolu

Informácie

Obsah prednášky:

Diplomatický protokol je európsky fenomén a ako kráľovský protokol bol neoddeliteľnou súčasťou dynastickej politiky, ktorá ovplyvňovala medzinárodné vzťahy a zahraničnú politiku až do roku 1918. Po páde monarchií v Európe sa sformovali z kráľovského protokolu pravidlá pracovného a spoločenského styku pre diplomatov, politikov a štátnikov, ktoré upravil Viedenský dohovor z roku 1961. V 50. rokoch 20. storočia v ére rozvoja marketing a management sa vo Veľkej Británii vyselektovali pravidlá kráľovského a diplomatického protokolu a vznikol biznis-protokol, ktorý určuje pravidlá firemnej kultúry. Ovládanie pravidiel protokolu patrí k všeobecnému vzdelaniu a pomáha už spomínaným profesiám zvyšovať výpovednú hodnotu a prezentáciu osobnosti.

Profil prednášajúceho:

PhDr. Mária Holubová, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov (Banská Bystrica, Slovensko, od 1999), autorka dvoch vysokoškolských učebníc „Dejiny európskych veľmocí do roku 1914“ a „Dejiny veľmocí v rokoch 1914 – 1945“. Autorka dvoch vedeckých monografií „Od Catea-Cambresis po Versailles“ a „Štáty V4 v mozaike histórie“. Prispievateľka do časopisov Historické Revue, SME a Učiteľské noviny. Odborníčka na dejiny medzinárodných vzťahov a komentátorka medzinárodných vzťahov v reláciách RTVS, TA3 a Markíza.

Prednáška je určená pre: Žiaci 2. stupňa ZŠ, Študenti SŠ, Dospelé laické publikum