Aká je moja rezil...

Aká je moja reziliencia?

  • Téma: Psychológia
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prezentuje: Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
  • Prednášajúci:PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., Katedra psychologie
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 10:30

Aká je moja reziliencia?

Informácie

Obsah prednášky:

Reziliencia (psychická odolnosť) predstavuje schopnosť vyvíjať sa normálnym spôsobom napriek prítomnosti negatívnych, nepriaznivých okolností v našom živote. V rámci prednášky sa zameriavame na jednotlivé faktory a druhy reziliiencie, ale aj na možnosti využívania rôznorodých stratégií na podporu reziliencie.

Profil prednášajúceho:

Pôsobí na Katedre psychológie PF UMB v Banskej Bystrici od roku 2006 ako odborná asistentka, ale aj ako školská psychologička na základnej škole. Najintenzívnejšie sa venuje problémovému správaniu žiakov, ale aj problematike emocionálnej a prosociálnej výchovy v rodinnom a školskom prostredí. Absolvovala viaceré tréningové programy v oblasti rozvoja komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, asertivity, transakčnej analýzy.

Prednáška je určená pre: Študenti SŠ