Vedecké stánky

Europa Shopping Center - Vedecké stánky

Dokážeme žiť s rádioaktivitou?

Téma: Energetika
Prezentujúci: Slovenské elektrárne, Energoland Mochovce
Čas: Počas celého podujatia

EÚ-INFO STÁNOK

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Informačné centrum Europe Direct Lučenec, hostiteľská štruktúra je Mesto Lučenec
Čas: Počas celého podujatia

Letom svetom s geografom

Téma: Geografia
Prezentujúci: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Katedra geografie a geológie
Čas: Počas celého podujatia

Monitorovanie životných funkcií ľudského tela

Téma: Biotechnológie
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Čas: Počas celého podujatia

Priblíž sa športovým hviezdam

Téma: Šport
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu
Čas: Počas celého podujatia

Priemyselná automatizácia v praxi

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Žilinská univerzita, elektrotechnická fakulta, Katedra riadiacich a informačných systémov
Čas: Počas celého podujatia

Výskúšaj si tlmočenie

Téma: Prekladateľstvo, tlmočníctvo
Prezentujúci: Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela
Čas: Počas celého podujatia

Lúky – poklad Karpát

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Centrum biológie rastlín a biodiverzity, Slovenská akadémia vied, Botanický ústav
Čas: Počas celého podujatia

100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Čas: Počas celého podujatia

Ako sa žilo v minulosti

Téma: História
Prezentujúci: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra histórie
Čas: Počas celého podujatia

Alokácia času v slovenských domácnostiach

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

Biomarkery - svedkovia dávneho života

Téma: Zem
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav vied o Zemi
Čas: Počas celého podujatia

Ekonómia pre každodenný život

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Čas: Počas celého podujatia

Elektrochemické pêle-mêle

Téma: Chémia
Prezentujúci: Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Katedra chémie
Čas: Počas celého podujatia

EURAXESS - veľký skok pre výskumníka

Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov
Prezentujúci: SAIA, n. o. regionálne pracovisko Banská Bystrica
Čas: Počas celého podujatia

Krása dreva v stome ukrytá

Téma: Lesníctvo a drevárstvo
Prezentujúci: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra Náuky o dreve
Čas: Počas celého podujatia

Modrotlač a dotyk chémie

Téma: Chémia
Prezentujúci: Základná škola s MŠ, Badín, Chemický krúžok Kremík
Čas: Počas celého podujatia

Neznáme využitie známych organizmov

Téma: Biochémia
Prezentujúci: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
Čas: Počas celého podujatia

Od vynálezu k patentu

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Čas: Počas celého podujatia

Pomôž odhaliť hejterov na webe

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Čas: Počas celého podujatia

Rozumieš počítaču lepšie ako on Tebe?

Téma: Informatika
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky
Čas: Počas celého podujatia

Živá archeológia. Objavte tajomstvá hradov vo vašom regióne.

Téma: Archeológia
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav SAV
Čas: Počas celého podujatia

Zaznamenaj pohyb ll. - procesuálna kresba, kresliace mechanizmy

Téma: Výtvarné umenie
Prezentujúci: Katedra výtvarnej kultúry - Pedagogická fakulta UMB BB
Čas: Počas celého podujatia

Elektronika hrou

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Čas: Počas celého podujatia

3D svet

Téma: Technika
Prezentujúci: CVTI SR, Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
Čas: Počas celého podujatia

PR1BEENA - včely v našej komunite

Téma: Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Prezentujúci: GRANVIA
Čas: Počas celého podujatia

inovujme.sk

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra, národný projekt inovujme.sk
Čas: Počas celého podujatia