Prírodovedné poku...

Prírodovedné pokusy a merania

  • Téma: Vzdelávanie
  • Miesto konania: V - klub
  • Prezentuje: Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave

Prírodovedné pokusy a merania

Informácie

Jednoduché a zábavné školské pokusy z chémie, fyziky a biológie, ktoré budú mať možnosť si návštevníci vyskúšať. Prostredníctvom týchto experimentov a meraní možno nahliadnuť do vedeckého sveta.

Viac informácií nájdete na www.einsteinova.edupage.org