Novinky

Vládcovia budúcnosti: ako veda a  technológia zachránia svet

Bojíte sa budúcnosti? Myslíte si, že ľudstvo ničí našu planétu a všetka nádej je už stratená?  Prekvapivo, dôkazy poukazujú na dramaticky odlišný smer a tvoria oveľa optimistickejší obraz, ako väčšia ľudí očakáva. Európska noc výskumníkov 2018 privíta experta, vedca, futurológa a hlavného reční...

ESET a 30 rokov ochrany pred kybernetickými hrozbami

Spoločnosť ESET už vyše 30 rokov pomáha ľuďom užívať si bezpečnejšie technológie. Z malej dynamickej spoločnosti narástla na globálnu značku s viac ako 110 miliónmi používateľov. Vyvíja popredný bezpečnostný softvér pre firmy i domácich používateľov na celom svete. Vďaka riešeniam chrániacim kon...

Stratení v časopriestore prinášame 1000 a jeden nápad

Každý predmet v našom svete je ako kniha, ktorá rozpráva svoj vlastný a jedinečný príbeh. Ten príbeh je písaný abecedou prírody a jej písmenkami sú atómy. Tak ako sa spájajú písmenka do slovíčok, slovíčka do viet a vety do textu, takisto sa atómy zlučujú do molekúl, molekuly do zlúčenín a tie do...

Trendom sa prispôsobovať nestačí, je treba ich nastavovať

Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise (HPE) sa zaoberá vývojom IT technológií, podporuje IT infraštruktúru podnikov a poskytuje služby v oblasti IT riešení. HPE celkovo pôsobí  vo viac ako 170  krajinách sveta. Prostredníctvom svojich produktov, technológií a služieb pomáha podnikom zavádzať ino...

Vysloboď sa z Escape room vďaka osudovým osmičkám v pamäti

Činnosť Spoločenskovedného ústavu, Centra spoločenských a psychologických vied (CSPV SAV), v.v.i. je dlhodobo zameraná na interdisciplinárny výskum etnických vzťahov, najmä na problematiku menšín a sociálno-psychologický výskum stratégií správania v náročných situáciách. Na toto zameranie ústa...

Ako v  sebe objaviť „výskumníka“ a  stať sa molekulárnym biológom?

Spoločnosť Medirex a.s., ako titánový partner, už po niekoľký krát podporuje festival vedy - Európska noc výskumníkov. V oblasti výskumu sa venuje komplexnej laboratórnej diagnostike v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, m...

Slovenské centrum dizajnu súčasťou ENV 2018

Po prvý krát sa súčasťou programu Európskej noci výskumníkov stane Slovenské centrum dizajnu (SCD). Tento rok sa festival vedy nesie tiež pod značkou Európskeho kultúrneho dedičstva. O tom, že súčasťou takéhoto dedičstva sú tiež výsledky virtuálnej reality a počítačových hier Vás presvedčí, samo...

Mladý vedec roka: Je skvelý pocit, keď niečo viete ako jediný na svete

Veda musí človeka baviť, hovorí mladý vedec roka 2017 Daniel Reitzner z Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV. Jeho práca sa pohybuje v naozaj malých rozmeroch. Venuje sa totiž kvantovej fyzike, ktorá opisuje správanie malých častíc. Ocenenie Mladý vedecký pracovník 2017 ...