Novinky

Na najväčší objav 21. storočia ešte len čakáme

Univerzita Komenského je tu s nami už 100 rokov! Ukážte sa v stánku „Ja som UK“, zapojte sa do zábavných a vedomostných aktivít, odfoťte sa a vytvorme tak spoločnú mozaiku z vašich príbehov. Fyzici z UK ponúknu ukážky využitia atmosférickej plazmy, princípov v urýchľovačovej časticovej fyzike ...

Najväčším objavom 21. storočia je (zatiaľ) smart telefón: "Nemá konkurenciu v obrovskom spektre zmien a dôsledkov, ktoré vyvolal," myslí si rektor STU

Slovenská technická univerzita pripravila pre návštevníkov Európskej noci výskumníkov  v Bratislave 13 vedeckých stánkov. Hlavným motívom nášho programu sú témy spojené  ekológiou a ochranou životného prostredia, aj preto má z našich 7 fakúlt najväčšie zastúpenie Fakulta chemickej a potravinársk...

Verím v silu vedy ako v zodpovednosť a spolupatričnosť ľudí

Slovenská akadémia vied je najväčšou výskumnou inštitúciou, akú na Slovensku máme. Obohacuje naše poznanie o nové informácie prostredníctvom vývoja progresívnych technológií, patentov, inovácií, expertíz a transferu poznatkov do mnohých oblastí praxe. Vytvára tak základ pre fungovanie modernej s...

Každá rozlúštená vedecká záhada vyvolá množstvo iných

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. (SOVVA) bola založená v roku 2007 s cieľom podporovať výskumné a inovačné aktivity na Slovensku, prepájať akademickú a priemyselnú sféru a budovať porozumenie medzi vedou a širokou verejnosťou, a to prostredníctvom rôznych aktivít zame...

Jednotlivec je dennodenne vystavený informačnému preťaženiu

Pre návštevníkov podujatia budú v Žiline pripravené dva stánky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Prvý z nich sa zameriava na prezentáciu objektov kultúrneho dedičstva prostredníctvom rozšírenej a virtuálnej reality. Okrem možnosti prezerania objektov v 3D cez smartfón, sa n...