Veda bez hraníc - "Naši vedci sú veľmi prispôsobiví a vedia prichádzať s inovatívnymi riešeniami vo veľmi krátkom čase." - Jana Sedláková

Veda bez hraníc - "Naši vedci sú veľmi prispôsobiví a vedia prichádzať s inovatívnymi riešeniami vo veľmi krátkom čase." - Jana Sedláková

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19? 

Náplň práce ako taká sa veľmi nezmenila, upravila som len niektoré zo spôsobov práce. Napríklad, so študentmi komunikujem viac e-mailom alebo cez videohovory. Výrazne som obmedzila prácu v laboratóriu, Na druhej strane, pri práci z domu sa viem sústrediť na spracovanie výsledkov, pripravila som článok na publikáciu, pripravujem nové projekty, upravujem prednášky. Dokonca mi to dáva väčší priestor na plánovanie budúceho výskumu.

Ako prebieha Váš deň v práci v dnešných dňoch?  

Podobá sa tomu normálnemu, len odpadá cesta do práce. Zapnem počítač a som v práci. Urobím si prestávku na obed a som zase v práci. Zo začiatku to bolo trošku horšie, pretože som sa veľakrát pozabudla a pracovala až do večera. Teraz sa už snažím dávať viac pozor na čas a oddeliť pracovný čas a čas, ktorý venujem domácnosti.

Máme na Slovensku dostatočné kapacity na to, aby sa aj vedeckí pracovníci dokázali zapojiť do boja proti koronavírusu?   

Som presvedčená, že áno.

Aký dopad bude mať podľa vás súčasná kríza na vnímanie vedcov, dôležitosti výskumu a vedeckej práce a potreby investovať do vedy  z hľadiska verejnosti a ľudí na Slovensku?  

Pevne verím, že zlepší postavenie vedcov v spoločnosti aj ich vnímanie a ukáže, že aj na Slovensku sme schopní robiť, a v mnohých prípadoch aj naozaj robíme, špičkový výskum porovnateľný so zahraničím. Dokonca ako sa častokrát ukazuje, naši vedci sú veľmi prispôsobiví a vedia prichádzať s inovatívnymi riešeniami vo veľmi krátkom čase. Snáď to v budúcnosti povedie aj k lepšiemu financovaniu vedy a výskumu.

Čo je podľa Vás najdôležitejšie, aby ľudia v dnešných dňoch robili/nerobili?  

Nie som odborníkom na vírusy, takže skôr len z môjho viac-menej laického pohľadu by som odporúčala pravidlo, ktoré máme v laboratóriu pri práci s neznámymi vzorkami alebo materiálmi. Platí, že ak niečo nepoznáte, je potrebné zachovávať pravidlá akoby ste pracovali s niečím nebezpečným alebo veľmi jedovatým. Ak sa napokon ukáže, že to bola len voda, nič sa nedeje, ale ak sa ukáže, že to bolo niečo veľmi nebezpečné, budete radi, že ste nič nepodcenili. Aj v prípade koronavírusu si myslím, že akceptovať a zachovávať prísne pravidlá nejakú dobu je rozumnejšie, ako na začiatku celú situáciu podceniť a potom ľutovať, že sme nezasiahli skôr a už len akceptovať zbytočné obete.

Aký vedecký experiment by ste odporučili deťom, ktoré sú doma?

Keď deti pomáhajú v týchto dňoch mamkám pri pečení, môžu si overiť prácu kvasiniek (a zistiť prečo vlastne cesto kysne) veľmi jednoduchým experimentom. Opýtajú si trošku droždia, dajú ho do fľašky na vodu, stačí len taká malá, pridajú trošku teplej vody, cukru a fľašu uzavrú balónikom (alebo jednorazovou rukavicou). Potom budú postupne pozorovať ako sa im balónik nafukuje a uvidia, že aj kvasinky pri dýchaní produkujú plyn, ktorý sa uvoľňuje a buď nafukuje balónik alebo cesto.

Akú knihu by ste nám odporučili na čítanie počas týchto dní?

Pokiaľ by ste mali záujem o nejaké trošku vedecké čítanie, skvelá kniha o začiatkoch mikrobiológie je podľa mňa Lovci mikróbov od Paula de Kruifa, ktorá je písaná veľmi zaujímavým populárno-vedeckým štýlom. Z beletrie patrí v súčasnosti medzi moje najobľúbenejšie Perla v piesku od Tessy Afsharovej. Ale bezkonkurenčne najlepšou knihou je pre mňa Biblia, ktorú by som odporúčala na čítanie či počas týchto alebo aj iných dní.

JANA SEDLÁKOVÁ pôsobí na  Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Foto: Jana Sedláková