Novinky

Európska noc výskumníkov sa presúva na november

Pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla celú Európu a konanie podujatí, sa nevyhla ani organizácií Európskej noci výskumníkov. V dôsledku toho sa po prvýkrát od svojho vzniku zmení dátumu svojho konania. Namiesto posledného septembrového piatku sa festival vedy v celej Európe uskutoční 27. novembr...

Posledný aprílový štvrtok patrí Medzinárodnému dňu žien v IT

23. apríl 2020 je Medzinárodným dňom žien v IT a tento deň nám pripomína, že žien pôsobiacich v IT je stále oveľa menej ako ich mužských kolegov. Mali by sme sa preto viac zamerať na motivovanie žiačok a študentiek, aby sa rozhodli pre kariéru v tejto oblasti.  Viac si môžete prečítať v našom b...

Veda bez hraníc - "Naši vedci sú veľmi prispôsobiví a vedia prichádzať s inovatívnymi riešeniami vo veľmi krátkom čase." - Jana Sedláková

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Náplň práce ako taká sa veľmi nezmenila, upravila som len niektoré zo spôsobov práce. Napríklad, so študentmi komunikujem viac e-mailom alebo cez videohovory. Výrazne som obmedzila prácu v laboratóriu, Na druhej strane, pr...

Veda bez hraníc - "Keď vyhodnocujeme dnešné informácie, tak sa vlastne pozeráme na minulosť a nie na prítomnosť." - Branislav Kovár

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19? Áno, ako archeológ často pracujem v teréne, momentálne sa viac venujem publikovaniu a písaniu. Rovnako, som mal byť momentálne na vedeckom pobyte v zahraničí, ktorý som musel odložiť. Ako prebieha Váš deň v práci v dnešnýc...

Veda bez hraníc - "Zatvorením výrobných závodov si ľudia uvedomia, že odvetvie výskumu a inovácií prináša významnú pridanú hodnotu." - Matúš Gajdoš

Matúš Gajdoš nám v rozhovore prezradil na čom pracuje počas home office aj ako podľa neho súčasná situácia ovplyvní vnímanie výskumu na Slovensku. Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Samozrejme, zmenila sa všetkým nám prácou z domu. Stretnutia riešime telek...

Veda bez hraníc - "Spoločnosť, ktorá si cení vedu, vedecký pokrok a poznanie ako také, je spoločnosť, ktorá má budúcnosť." - Adriana Zeleňáková

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Áno, samozrejme, veľa vecí sa zmenilo. Musíme sa prispôsobiť novým pracovným metódam. Ako učiteľ musím voliť iné formy a nástroje pre učenie, komunikácia s bakalármi, diplomantami a PhD študentami je ťažšia a zdĺhavejšia. ...