Veda bez hraníc - "Spoločnosť, ktorá si cení vedu, vedecký pokrok a poznanie ako také, je spoločnosť, ktorá má budúcnosť." - Adriana Zeleňáková

Veda bez hraníc - "Spoločnosť, ktorá si cení vedu, vedecký pokrok a poznanie ako také, je spoločnosť, ktorá má budúcnosť." - Adriana Zeleňáková

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19? 

Áno, samozrejme, veľa vecí sa zmenilo. Musíme sa prispôsobiť novým pracovným metódam. Ako učiteľ musím voliť iné formy a nástroje pre učenie, komunikácia s bakalármi, diplomantami a PhD študentami je ťažšia a zdĺhavejšia. Zastavila sa experimentálna práca. Na našej katedre máme zariadenia, ktoré fungujú non-stop, čo je ich najekonomickejšia prevádzka, sú každé 3-4 dni zalievané kvapalným héliom, opätovný štart bude časovo aj finančne náročnejší. Niektoré experimentálne zariadenia fungujú v krízovom režime, keďže nie všetko je možné vypnúť jedným gombíkom. 

Ako prebieha Váš deň v práci v dnešných dňoch?  

Čiastočne som to už naznačila v otázke vyššie, keďže som VŠ učiteľ a vedec súčasne. Tak ako mnohí vedci, aj ja sa v súčasnej dobe venujem analyzovaniu a spracovávaniu experimentálnych dát, príprave vedeckých projektov, komunikujem s kolegami zo zahraničia ohľadne vedeckých výsledkov a pripravujem vedecké publikácie z našich zistení a analýz.

Okrem toho som aj matka, mám 18-ročnú gymnazistku a 9. ročného syna. So synom sa učím každý deň, takže hlavne tá organizácia všetkých povinností je teraz omnoho náročnejšia.

V posledné dni sme dostali s manželom ponuku ohľadne prípravy magnetických nanočastíc obalených oxidom kremičitým ako prekurzora pre izoláciu a extrakciu RNA pre vývoj nových testov na COVID-19.  Keďže sa príprave a štúdiu magnetických nanočastíc venujeme dlhodobo, som rada, že môžeme byť tým pomyselným "malým zrnkom piesku", a aj keď nie sme biológovia alebo lekári v prvej línii, môžeme aj takto ako vedci osobne prispieť k riešeniu problému.

Máme na Slovensku dostatočné kapacity na to, aby sa aj vedeckí pracovníci dokázali zapojiť do boja proti koronavírusu?   

Slovenská veda, aj keď je dlhodobo poddimenzovaná, je plná úžasných a nápaditých ľudí. Na základe osobných skúseností si myslím, že práve myšlienky, nápady, húževnatosť a cieľavedomosť sú hlavnými znakmi slovenských vedcov, naprieč širokým spektrom vedných odborov na Slovensku. Preto som presvedčená, že v blízkej dobe budeme veľa počúvať (deje sa to už aj teraz) o rozličných nápadoch a výsledkoch ktorými slovenskí vedci vstupujú do boja proti koronavírusu. Či už ide o výrobu respirátorov na 3D tlačiarňach, návrhy pľúcnych ventilácií, návrhy testov na COVID-19, testovanie a iné, to podstatné je snaha slovenských vedcov svojim poznaním pomôcť Slovensku a ľuďom v ňom. 

Aký dopad bude mať podľa vás súčasná kríza na vnímanie vedcov, dôležitosti výskumu a vedeckej práce a potreby investovať do vedy  z hľadiska verejnosti a ľudí na Slovensku?  

Samozrejme, po súčasnej pandémii je možné očakávať zvýšený záujem štátu, odbornej a laickej verejnosti o biomedicínske vedné odbory. Avšak netreba zabúdať na dôležitosť akejkoľvek vedeckej práce a vedeckého vzdelávania, ktoré posúva spoločnosť ako takú dopredu. Nedávno som zaznamenala v médiách postreh ohľadne zvýšenia rešpektu voči učiteľskému povolaniu, keďže veľa rodičov sa musí s deťmi učiť doma. Bola to akási satisfakcia za vlnu nevôle a neúcty voči učiteľom pred časom, keď sa diskutovalo o zvýšení platov učiteľov. Myslím, že to, po čom volali učitelia najviac, bola práve úcta voči ich práci. Preto som presvedčená o tom, že naše malé-veľké Slovensko má šancu na úspech v mori silných štátov len vtedy, keď dá priestor a šancu vedeckému poznaniu. Totižto, spoločnosť, ktorá si cení vedu, vedecký pokrok a poznanie ako také, je spoločnosť, ktorá má budúcnosť.

Čo je podľa Vás najdôležitejšie, aby ľudia v dnešných dňoch robili/nerobili?  

Asi je to pud sebazáchovy, ale keď pozorujem svoje okolie, väčšina ľudí sa správa zodpovedne a ohľaduplne, preto nejaké zákazy vyplývajúce z ohrozenia v podstate potrebné ani nie sú. Odporúčam všetkým robiť to, čo im robí radosť a potešenie, ale nemali na to doteraz čas a využiť tieto chvíle na niečo zmysluplné a užitočné tak, aby sme všetci na toto obdobie spomínali s hrdosťou.

Aký vedecký experiment by ste odporučili deťom, ktoré sú doma?

Keďže som fyzička, zaoberajúca sa magnetickými nanočasticami, tak aj môj pokus bude súvisieť s magnetickými časticami:

Potrebujeme: zvyšný čierny toner z laserovej tlačiarne, jedlý olej, trochu alkoholu/alkoholového roztoku a magnet. Toner vsypeme do pohára/nádoby, pridáme trochu jedlého oleja. Po dôkladnom premiešaní zriedime s alkoholom a prelejeme do sklenenej/plastovej priesvitnej nádoby s viečkom a uzatvoríme. Pripravili sme roztok magnetických častíc, ktoré budú priťahované magnetickým poľom permanentného magnetu. Video si môžete pozrieť na tomto odkaze. 

Akú knihu by ste nám odporučili na čítanie počas týchto dní?  

Knižný vkus  sa líši nielen od človeka k človeku, ale je závislý od nálad, pocitov, časových období. Ja určite odporúčam pre všetky kategórie  knihu P. Coelha: Alchymista, veľmi rada mám aj knihu Liečiteľ od N. Gordona. Ale keďže v tomto čase robíme veci, ktoré sme už dávno nerobili, ako veľký obdivovateľ slovenského jazyka, odporúčam prečítať si nejakú slovenskú báseň,  napr. od Rúfusa.

ADRIANA ZELEŃÁKOVÁ je vedúcou Katedry fyziky kondenzovaných látok  na Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde sa venuje fyzikálnemu štúdiu relaxačných procesov v  magnetických nanočasticiach. 

Foto: Adriana Zeleňáková