Veda bez hraníc - "Zatvorením výrobných závodov si ľudia uvedomia, že odvetvie výskumu a inovácií prináša významnú pridanú hodnotu." - Matúš Gajdoš

Veda bez hraníc - "Zatvorením výrobných závodov si ľudia uvedomia, že odvetvie výskumu a inovácií prináša významnú pridanú hodnotu." - Matúš Gajdoš

Matúš Gajdoš nám v rozhovore prezradil na čom pracuje počas home office aj ako podľa neho súčasná situácia ovplyvní vnímanie výskumu na Slovensku.

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19? 

Samozrejme, zmenila sa všetkým nám prácou z domu. Stretnutia riešime telekonferenciou a boli sme nútení pozastaviť výskum a testy. Čiže momentálne sa zameriavame na analytickú a simulačnú prácu.

Ako prebieha Váš deň v práci v dnešných dňoch?  

Pracovný deň sa teraz skladá z dvoch častí, z domácej práce zameranej predovšetkým na nové grantové možnosti pre náš výskum a z telekonferencií s kolegami a externými partnermi.

Máme na Slovensku dostatočné kapacity na to, aby sa aj vedeckí pracovníci dokázali zapojiť do boja proti koronavírusu?   

Zrejme áno, ale táto téma je mimo oblasť kompetencií v našej spoločnosti.

Aký dopad bude mať podľa vás súčasná kríza na vnímanie vedcov, dôležitosti výskumu a vedeckej práce a potreby investovať do vedy  z hľadiska verejnosti a ľudí na Slovensku?  

Predpokladám pozitívny dopad z dvoch dôvodov: 1. uvedomenie si, že výskum v tejto, ale aj v iných strategických oblastiach ako sú napr. obnoviteľné zdroje energie môžu zamedziť podobným krízam v budúcnosti; 2. zatvorením výrobných závodov si ľudia uvedomia, že práve odvetvie výskumu a inovácií prináša významnú pridanú hodnotu, ktorej hodnota zostáva prevažne v krajine, ktorá ju produkuje.

Čo je podľa Vás najdôležitejšie, aby ľudia v dnešných dňoch robili/nerobili?  

Aby dodržiavali nariadenia vlády, nesťažovali sa a brali túto krízu ako príležitosť a začiatok niečoho nového a lepšieho.

Aký vedecký experiment by ste odporučili deťom, ktoré sú doma? 

Neodporúčam vedecký experiment, ale skôr „pestovateľský“: vypestovať si nejakú zeleninku (paradajky, reďkovka, cukina, atď.). Cieľom by malo byť:

1. precvičiť si trpezlivosť a vytrvalosť pri pestovaní, čo by nemal byť problém, keďže sme viac menej doma a času je dosť;

2. pochopiť dôležitosť potravín v čase keď nie sú samozrejmosťou;

3. uvedomiť si aké je dobré, keď robíme aktivity, ktoré sú trvalo udržateľné.

MATÚŠ GAJDOŠ je Research & Development Department Manager v spoločnosti GA Drilling. 

Foto: Matúš Gajdoš