Vedecké stánky

V - klub - Vedecké stánky

Prírodovedné pokusy a merania

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Od alchýmie k chémii

Téma: Chémia
Prezentujúci: Stredná odborná škola chemická
Čas: Počas celého podujatia

Mrazivý dych

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: PreVedu, o. z.
Čas: Počas celého podujatia

AMAveda pre každého

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Čas: Počas celého podujatia

Radosť z objavovania

Téma: Matematika
Prezentujúci: P-mat, n.o.
Čas: Počas celého podujatia