Prednášky

Europa Shopping Center - Prednášky

Čo živé sa skrýva v našich riekach a jazerách?

Téma: Biológia
Prezentujúci: Vladimíra Dekanová Technická univerzita vo Zvolene
Čas: 27. 09. 2019 09:30

Dejiny diplomatického protokolu

Téma: Diplomacia
Prezentujúci: PhDr. Mária Holubová, PhD. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB
Čas: 27. 09. 2019 09:30

Rádioaktivita okolo nás

Téma: Rádioaktivita
Prezentujúci: Ing. Miroslav Vanek, PhD Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
Čas: 27. 09. 2019 10:30

Aká je moja reziliencia?

Téma: Psychológia
Prezentujúci: PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., Katedra psychologie Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
Čas: 27. 09. 2019 10:30